mail

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Plans i programesLes estratègies de treball, les actuacions i els serveis oferts als diferents agents de la comarca són el resultat d’una planificació que es porta a terme a partir d’estudis comarcals. Aquests documents són d’especial importància en la mesura que ens dirigeixen cap a la comarca que volem per a les generacions futures.


La nostra voluntat és encaminar-nos al compliment dels objectius de l'AGENDA 2030 als que s'ha compromès Catalunya.
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són la base per a moltes administracions per a planificar serveis i fer projectes que aconsegueix una societat més ssotenible i amb igualtat d'oportunitats. El treball amb els ODS a l'àrea de medi ambient es basa en:

- Identificar els objectius específics que es treballen en cada servei , projecte o acció que impulsem.
- Treballar amb dades obertes dels nostres serveis que permetin que siguin utilitzades com a indicadors de seguiment per a la comarca en relació a aquests objectius.


ods

Gestió de Residus

La planificació estratègica de residus a l'Alt Empordà s'ha fet des de l'any 2008 a través de diferents documents a diferents nivells:

  1. Planificació estratègica comarcal
   1. Pla estratègic de gestió de residus 2008-2012: document avaluat i tancat.
   2. Pla estratègic de recollida de residsu 2020-2025: document aprovat i actualment en fase de treball d'estudis tècnics. Trobareu la informació del desenvolupament i execució d'aquest Pla al catàleg de serveis del web de l'àrea.
  • Planificació operativa municipal
   1. Plans municipals de gestió de residus: 62 plans vigents en la mesura que els ajuntaments encara treballen algunes accions de millora de la recollida de residus. Més endavan es substituiran pels estudis tècnics de recollida de residus per zona.
   2. Avalució ambiental dels plans municipals de gestió de residus: Tramtació específica per a l'aprovació dels plans municipals.
  • Planificació de prevenció de residus
   1. Pla de prevenció de residus 2010: Planificació executada i revisada.
   2. Pla de prevenció de residus 2020-2025: Planificació aprovada i accions en excució.
  • Planificació específica: són treballs temàtics i específics de gestió de residus:
   1. Projecte d'ampliació de la Xarxa de deixalleries de l'Alt Empordà 2011. Actualment en revisió dins el marc dels estudies per zones.
   2. Diagnosi de residus industrials de la comarca 2017

Protecció d´animals

 La planificació respecte el servei de protecció dels animals a nivell comarcal va iniciar-se amb un pla de millora del servei. Més tard, el canvi de tipus de contractactació del servei a través d'un contracte de serveis, va permetre millorar els protocols d'un servei extern.

La planificació actual passa per diferents fases: 

 1. El Projecte de creació d'un centre comarcal de protecció i adopció d'animals (2017)
 2. La prova pilot per a la millora de la gestió de colònies de gats ferals (2020)

Paisatge i natura

 En una comarca amb tres parcs naturals i un paisatge que resulta ser important per al sector del turisme, la planificació respecte a aquestes temàtiques és important. Per aquesta raó s'han redactat diversos projectes des de 2008 que relacionem amb la protecció de l'entorn i la biodiversitat:

 1. Pla de connectivitat funcional 2009: en el marc de l'Agenda 21 es va realitzar com a estudi específic per la importancia del projecte en una comarca atravessada per grans inraestructures vièries.
 2. Carta del paisatge 2009: Com a compromís de treball per a la identificació i protecció de paisatges singulars de la comarca i la seva posada en valor. D'aquesta planificació s'ha fet un informe  de seguiment el 2020 amb l'objectiu de continuar treballant.
 3. Xarxa de miradors de paisatge de l'Alt Empordà ( 2010). Aquest projecte es va realitzar com a acció principal d ela carta del paisatge. Actualament s'està redactant una nova planificació per a la millora i ampliació de la Xarxa de miradors.
 4. Centre d'interpretació del paisatge al Far d'Empordà. Un municipi privilegiat amb una iniciativa comarcal, obrir un Centre d'interpretació al costat d'un dels miradors de la Xarxa comaral. El CCAE està col·laborant en la redacció i concepció de l'espai.

Transició energètica

 L'Agència Comarcal de l'Energia i clima, forma part de l'àrea de medi ambient. La seva creació va ser motivada per la primera planificació estratègica relacionada amb l'energia a la comarca. Els treballs estratègics fets per la comarca o altrres redactats per altres administracions però que ens han afectat directament són: 

Planificació comarcal:
 1. Pla de sostenibilitat energètica 2008
 2. Estudi de la ubicació de Parcs eòlics a l'Alt Empordà 2009
 3. Pla de transició energètica 2021
 4. Actualització de l'estudi de l'ordenació i integració  dels Parc Eòlics a l'Alt Empordà 2022
Planificació que afecta el territori comarcal:
 1. Catàleg del paisatge: Objectiu 5 que qualitat paisatgística relacionat amb energies renovables.
 2. Estudi de situació d'instal·lacions fotovoltaïques  a les comarques gironines 2020

Gestió de l'Aigua

 El Consell Comarcal té diverses competències o serveis relacioants amb la gestió de l'aigua. L'àrea de serveis tècnics gestiona l'abastament de molts municipis a través de xarxes en alta. 
Des de l'area de medi ambinet, sense tenir de moment serveis relacionats amb aquest recurs, tenim alguns documents de planificació que s'hi relacionen:

 1. Estudi per a la creació de comunitats d'aquïfers per a les dues masses d'aigua de la comarca
 2. És important remarcar una línia estratègica a treballar relacionada amb l'aigua en el Pla d'adaptació al canvi climàtic.

Educació i comunicació ambiental

L'àrea de medi ambient està redactant la planificació dels objectius i accions d'educació ambiental de la comarca que tindran com a eix central el nou centre d'informació i edicació ambiental " El Triangle". Els punta bèsics a treballar a nivell d'educació i comunicació estan plantejats al Catàleg de serveis a l'apartat Centre d'informació i educació ambiental.

Distiguim entre Projectes específics d'educació i comunicació i alres que són línies estratègiques de comunicació tractades a cada planificació sectorial.

Planificació específica:
 1. Eco-competents: Programa de formació ambiental 2020
 2. Planificació de la sensibilització ambiental ( en redacció)

Línies estratègiques dins programes per temes:
 1. Comunicació al Pla estratègic de recollida de residus 2020.
 2. Comunicació al Pla de prevenció de residus
 3. Comunicació al Pla d'adaptació al canvi climàtic

Agenda 21: Pla d'acció comarcal per a la sostenibilitat

L´agenda 21 parteix de l´enfocament “pensa globalment i actua localment”, un projecte pel conjunt de la comarca, que ha de ser el punt de partida d´un procés de participació i diàleg entre el consell comarcal i el conjunt de la societat.
Aquest treball es va fer l'any 2008 i s'han realitzat algunes de les accions proposades . 
La diagnosi del Pla d'ha revisat durant la redacció del Pla d'adaptació al canvi climàtic. 


Agricultura ecològica i producte local

El Consell Comarcal, a través de l'àrea de turisme, impulsa els Productes de l?Empordà. A part de la marca establerta des de uns anys, l'àrea de medi ambinet va redactar i fer aprovar una planificació d'accions per a fomentar l'agricultura ecològica i producció local. 
Per això hi ha accions planificades en aquest sentit en:
 1. Pla de foment de l'agricultura ecològica i producte local a L'Alt Empordà
 2. Accions incentivant la producció local en altres plans estratègics com: Agenda 21, Pla d'adaptació al canvi climàtic.

Adaptació al Canvi climàtic

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà aprova, al juliol de 2017, el Pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca. Aquest document descriu els impactes del canvi climàtic a la comarca i estableix propostes d'accions, tipificades en diferents línies estratègiques de treball, per a adaptar els diferents sectors de la comarca als canvis futurs.
Durant l'any 2019 s'ha treballat en el seguiment d'aquest pla, tant pel que fa els indicadors d'impacte com el seguiment de les accions realitzades. També es projecta la taula de seguiment tècnic que hauria de validar els informes de seguiment anuals i fer propostes de priorització accions.

Pla d'adaptació al canvi climàtic:
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies