Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA àrea de medi ambient
menu_button

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Pla de prevenció de residus 2020-2025

potsEl model econòmic actual és un model lineal basat en la producció i el consum. Aquest model no és viable i està associat a forts impactes ambientals negatius. Cal un canvi de paradigma cap a l'economia circular basada en evitar la generació de residus i donant-los valor com a recursos o material i d'aquesta manera minimitzar la dependència als recursos naturals generant beneficis ambientals, energètics i econòmics. 

La base d'aquesta economìa circular és la prevenció de residus i per aconseguir-ho cal planificar una estratègia a mitjà i llarg termini que permeti la participació i sensibilització de diferents agents. L'administració municipal ha d'actuar com a facilitadora, promocionant accions. Per assolir-ho ha d'elaborar plans locals de Prevenció de residus municipals on ha d'incloure els objectius de prevenció amb una periodicitat mínima de sis anys.

Amb el Pla de Prevenció de Residus es pretén disposar d’una eina de treball que reculli les actuacions de prevenció en la gestió de residus municipals, fomentar la participació activa i el compromís dels diferents agents socials i econòmics, i fer arribar a la ciutadania el missatge de la prevenció perquè incorpori en els seus hàbits quotidians accions i bones pràctiques favorables al consum responsable i immaterial.

Des de l'any 2005 l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va començar a treballar amb actuacions de prevenció a la comarca i l'any 2010 va aprovar el primer Pla comarcal de Prevenció. Per tal d'actualitzar i donar peu a noves campanyes per al foment de la prevenció de residus, així com de donar continuïtat a algunes que ja s’havien començat a desenvolupar s'ha fet una valoració del pla anterior,  s'ha elaborat el present Pla Comarcal de Prevenció de Residus Municipals (2020-2025). 

En el Pla de Prevenció defineix uns objectius propis i adaptats a les expectatives i possibilitats de la comarca, però sempre en el marc de la consecució dels objectius establerts pel PRECAT20 que siguin aplicables en l’àmbit municipal. Així com també incorpora les mesures per prevenir la generació de residus que marca la Directiva (UE) 2018/851. 

El document té dos grans apartats:

  • Diagnosi de la generació de residus: on es fa referència a la generació actual de residus, la previsió futura, els principals agents generadors, i també es tracten els àmbits d’aplicació del pla.
  • Pla d’actuacions on es defineixen les actuacions proposades.

Les 34 actuacions es classifiquen en diferents àmbits relacionats amb els tipus de residus:

ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE:

NOMBRE D’ACTUACIONS

Matèria orgànica

8

Paper i cartró

3

Vidre

1

Envasos lleugers

4

Residus perillosos

1

Residus voluminosos

5

transversals

12

 Algunes de les accions proposades esta estretament relacionades amb els serveis de gestió de residus de l’àrea de medi ambient com el compostatge casolà. Respecte les actuacions de comunicació proposades caldrà redactar per a cadascuna un projecte executiu i buscar el finançament a través d’ajuts i formant part de les despeses dels serveis actuals.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies