mail

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

El Pagament per Generació de Residus

El pagament per generació (PxG) és un sistema de costejar la recollida de residus basat en els principis de justícia i de "qui contamina paga". Els preus dels serveis es determinen en funció dels residus realment generats i del servei que s'obté. Per implantar aquest tipus de sistema cal disposar de dues eines clau: un sistema d'identificació dels usuaris i un sistema fiable de pesatge o de quantificació de la generació.

Actualment el Consell Comarcal disposa d'un servei de recollida selectiva de residus valoritzables de paper i cartró, vidre o envasos lleugers per a empreses com a servei addicional del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquest servei ja es realitza mitjançant els principis del PxG, facturant a les empreses en funció de la utilització del servei, quantificant la freqüència de recollida i el nombre de contenidors de l'empresa. També dóna la possibilitat de lloguer de contenidors.

L'any 2017 l'Àrea de Medi Ambient ha iniciat una Prova Pilot de Pagament per Generació amb algunes empreses que representen la variabilitat empresarial de la comarca per iniciar i poder establir els protocols definitius per a la instauració d'un sistema de recollida amb pagament per generació per empreses de totes les fraccions amb l'objectiu d'estendre-ho a la comarca. Aquest projecte s'ha realitzat als municipis de Sant Pere Pescador i Capmany amb empreses vitivinícoles, càmpings i cases de colònies.Prova Pilot de Pagament per Generació

La prova pilot de recollida segregada de residus amb pagament per generació per a cadascuna de les fraccions de residus assimilables s'ha realitzat, d'entrada, als càmpings de St. Pere Pescador i les activitats més significatives de Capmany. Un cop avaluat el resultat de la prova pilot, es valorarà fer el sistema a la resta de les empreses que actualment ja disposen del servei de recollida selectiva del Consell Comarcal, considerant l'eficiència les rutes de recollida i poder ajustar, per tant, els preus del servei.


Objectius de la prova pilot:

 • Iniciar una prova pilot de recollida segregada en empreses basada en el pagament per generació per a cadascuna de les fraccions dels residus assimilables.
 • Sensibilitzar a les empreses en relació a la prevenció de residus.
 • Incentivar canvis de protocols de funcionament a les empreses per a reduir residus. S'incidirà en:
 • Promoure la prevenció de productes de residus els quals tinguin efectes perjudicials per al medi i les persones.
 • Quantificar la reducció de residus que es realitzarà en les empreses.
 • Aconseguir un 8% de reducció dels residus al final del primer any del projecte i en les empreses que han aplicat mesures de prevenció.
 • Proposar un model que faciliti l'establiment de taxes de residus més justes des dels ajuntaments.

Empreses i Ajuntaments participants

Ajuntament de Sant Pere Pescador
Ajuntament de Capmany

Empreses de Sant Pere Pescador

Càmping Àmfora
Càmping Las Palmeras 
Càmping El Riu
Càmping Aquarius
Càmping La Gaviota
Càmping Las Dunas
Càmping La Ballena Alegre


Empreses de Capmany

Grup Oliveda
Celler Pere Guardiola
J. Pairó 
Casa de Colònies Els Estanys


Resultats


Els mesos d'actuació han estat des de maig fins a l'octubre de 2017. Al llarg d'aquests mesos s'han realitzat jornades de formació, auditories i assessoraments a les empreses participants. En aquest període s'han quantificat un total de 525 tones de Fracció resta, 57 tones d'envasos lleugers, 55 tones de paper/cartró, 118 tones de vidre i 303 tones de fracció orgànica.

Com a resultat d'aquest estudi el Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat les Ordenances fiscals del 2018 on s'incorpora la taxa amb pagament per generació de recollida de residus a Empreses. La nova taxa comarcal es basa en el pagament per generació i pretén implantar un sistema que costeja la recollida de residus en funció de la generació individualitzada de cada empresa, incorporant els principis de justícia i de "qui contamina paga". Aquesta taxa és igual per totes les empreses de la comarca i integra la recollida de les 5 fraccions (envasos, paper/cartró, vidre, rebuig i matèria orgànica). L'import que hauran de pagar les empreses costejarà les despeses de gestió administrativa i tècnica, el servei de recollida dels residus i el tractament d'aquests residus. Per fer-ho la factura es dividirà en dues parts: La part fixa, que es determina pel nombre de contenidors que disposen les empreses i no variarà i la part variable, que conté dos conceptes: per una part el preu variable de recollida, que dependrà del nombre de vegades que es produeixi una recollida; per l'altre el preu de tractament, que dependrà de les tones de residus generades.

A més els preus fixats a l'ordenança van més enllà del concepte de pagament per generació, ja que incentiven la utilització de contenidors de major volum per poder reduir les freqüències de recollida i fer-les més eficients. També incita a la utilització de contenidors amb sistemes de pesatge més fiables per obtenir les dades amb major veracitat.
La nova taxa entrarà en funcionament amb l'entrada en vigor del nou contracte de recollida selectiva. 

Com a resultat del projecte i per millorar la gestió de residus a les empreses de la comarca s'ha elaborat una guia de gestió de residus per a empreses i una Guia de Bones pràctiques ambientals.
Jornada de pagament per generació

Jornada destinada a ajuntaments i empreses per a difondre el sistema de pagament per generació com a metodologia de recollida de residus i les possibilitats d’aplicació en el pagament de taxes municipals.
-> Programa

9:30 Benvinguda i presentació de la Guia de bones pràctiques per a la prevenció de residus comercials. A càrrec de Josep Maria Cervera, Conseller de Medi Ambient al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
9:50
 La prova pilot de pagament per generació a la comarca de l'Alt Empordà:
 • De l'abocament anònim al pagament per generació. A càrrec d'Helena Valent, Cap tècnic de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
 • De la teoria del projecte a la realitat de la prova. A càrrec de Marc Casanovas, responsable tècnic del projecte de pagament per generació .
11:00  Pausa-cafè
11:30

 

 • L'establiment de les taxes de residus a les ordenances fiscals. A càrrec d'Ignasi Puig, cap de projectes d'ENT.
 • L'aplicació del pagament per generació a les empreses. Taula rodona.
12:30

 Fi de la jornada
-> Imatges

Ponència - La prova pilot de pagament per generació a la comarca de l'Alt Empordà.
La pots veure en sreaming al següent ellaç: https://www.facebook.com/altemporda/videos/1789319564460983/


Taula Rodona - L'aplicació del pagament per generació a les empreses

Pots veure en streaming la ponència L'establiment de les taxes de residus a les ordenances fiscals. A càrrec d'Ignasi Puig, cap de projectes d'ENT. al següent enllaç:
 https://www.facebook.com/altemporda/videos/1789409021118704/
-> Material 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies