Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA àrea de medi ambient
menu_button

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Plans i programes

Les estratègies de treball, les actuacions i els serveis oferts als diferents agents de la comarca són el resultat d’una planificació que es porta a terme a partir d’estudis comarcals. Aquests documents són d’especial importància en la mesura que ens dirigeixen cap a la comarca que volem per a les generacions futures.

Residus

→    Pla Estratègic de gestió de residus a l´Alt Empordà 2007-2012   (↓)

Aquest document té com a objectius principals:

  1. Recollir l´estat actual de la gestió dels residus de la comarca, els serveis existents així com els resultats obtinguts fins avui.
  2. Adaptar i aplicar els objectius del PROGREMIC 2007-2012 a la nova planificació del Model de gestió de residus comarcal.
  3. Proposar actuacions generals futures en l’àmbit de la gestió dels residus i determinar-ne un Pla de seguiment.

 

→    Plans municipals de gestió de residus

Son documents de planificació que han de servir als responsables municipals per a facilitar la implantació dels serveis de recollida i gestió dels residus municipals i adaptar-los a les necessitats del municipi i a l´organització comarcal. Aquests Plans municipals de gestió de residus tenen, com a contingut bàsic:

  1. L´Anàlisi de la gestió actual de residus (tipus de recollida, situació contenidors, ordenances municipals i taxes, altres estratègies utilitzades fins avui)
  2. Propostes de model de gestió per a cada fracció dels residus (fracció resta, paper, vidre, envasos lleugers, voluminosos, residus comercials...)
  3. Pla d´implantació de les noves propostes (temporalització, costos...)

Els serveis tècnics de l´àrea de medi ambient han redactat el pla de gestió de residus municipals de 62 municipis.

La llei d´avaluació de plans i programes 6/2009 de 28 d´abril especifica que els plans de gestió de residus han de tenir la seva pròpia avaluació ambiental per obtenir la validesa legal. Així doncs, atès que les actuacions dels plans de gestió de residus s´emmarquen dins d´un àmbit comarcal des de l´àrea de medi ambient del CCAE ha elaborat una avaluació ambiental única per a tots els plans de gestió de residus municipals.

Informe de sostenibilitat  (↓).

Memòria de l´Informe de sostenibilitat  (↓)

Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre la Memòria de l´Informe de sostenibilitat  (↓)

Model d´acord per a l´aprovació del Pla de Gestió de Residus municipals (↓)

També us podeu descarregar el document presentat a la sessió informativa (↓) del 16 de Novembre de 2010, sobre l´estat actual del pla d´acció, estratègies i propostes a la comarca, dels plans de gestió de residus municipals i la subdivisió de la comarca en diferents zones.


→    Plans de desplegament de la fracció orgànica municipal

L´ârea de medi ambient del Consell comarcal ha redactat el pla de desplegament de la recollida selectiva de la matèria orgànica per a tots els municipis que ho han sol·licitat. El Pla de desplegament inclou la planificació de la recollida selectiva de la FORM així com altres estratègies de gestió d´aquest tipus de residu com el compostatge casolà i comunitari.

Aquests documents han estat aprovats per l´Agència de residus de Catalunya i cal que siguin actualitzats i al dia incorporant qualsevol canvi que calgui. Qualsevol actuació, ja sigui d´abast comarcal o realitzada independentment pel propi municipi hi ha de ser incorporada, per això cal comunicar-ho als tècnics de l´àrea.

Per tal d´iniciar el desplagament dels serveis de la FORM és important que els municipis s´incorporin als serveis comarcals oferts com la implantació del compostatge casolà, el seu seguiment i posteriorment la recollida selectiva. Aquesta darrera està prevista abans de la finalització de l´any 2011, coincidint amb la posada en marxa de la nova planta de compostatge del CTR Alt Empordà ( Centre de tractament de residus Alt Empordà).

 

→    Pla estratègic d´ampliació i millora de la Xarxa comarcal de deixalleries de l´Alt Empordà (↓)

Aquest document tècnic descriu l´estat actual de la Xarxa comarcal de deixalleries de l´Alt Empordà i els objectius a mitjà i llarg termini del servei supramunicipal. A partir d´aquests objectius es desenvolupen les actuacions per ampliar al xarxa comarcal i millorar-ne la seva gestió. 

 

→    Pla comarcal de prevenció de residus(↓)

L´aparició de la nova Directiva de residus 2008/98/CE determina que la prevenció és prioritària en la jerarquia de la gestió de residus per disminuir la seva generació. En aquest context el Consell Comarcal de l´Alt Empordà aposta per a la planificació d´actuacions encaminades a prevenir i reduir els residus que es generen actualment.

Davant d’aquesta situació, i per donar compliment a la jerarquia de gestió de residus donant prioritat a la prevenció, el Pla Comarcal de gestió de residus de l´Alt Empordà inclou algunes mesures encaminades a aconseguir una reducció efectiva dels residus generats, proposant actuacions que incideixin en les parts del cicle de vida del residus que afectin els processos de compra i ús dels béns i productes, mesures de foment de la reparació i preparació per a la reutilització i mesures de pagament per generació de residus.

D´altra banda, aquest Pla estratègic ha generat la necessitat de redacció d´un Pla comarcal de Prevenció de residus on es contrasten les actuacions que caldrà realitzar a la comarca en aquesta temàtica de manera molt més detallada. Aquest Pla comarcal ha donat forma també als Plans municipals de prevenció de residus on s´inclouen les accions més idònies segons les característiques de cada municipi de l´Alt Empordà, elaborats segons la guia facilitada per l´Agència de Residus de Catalunya

 

 

 

 

Protecció d´animals

 

→ Pla d´acció per a la millora del servei comarcal de recollida d´animals abandonats. (↓)

El Consell Comarcal de l´Alt Empordà té signat, des del 22 de desembre de 2000, un conveni amb l´Associació Protectora d´animals i Plantes de Figueres pel qual es realitza el servei de recollida d´animals abandonats. Tanmateix, cal fer canvis per a millorar i ampliar el servei que s’adigui amb les necessitats dels ajuntaments i la legislació actual. 

Protecció civil

 

 

→ Pla d´assistència i suport als municipis 

Paisatge i natura

 

 

→    Carta del paisatge   (↓)

Aquest projecte determina les actuacions comarcals tant de l’administració com de tots els agents de la població que s’hi impliquin per tal de portar a terme actuacions per a la millora i gestió del nostre paisatge com a punt fort de l’Alt Empordà.  Podeu trobar més informació al web de la Carta del Paisatge

→    Pla director comarcal de connectivitat funcional (↓)

La connectivitat funcional es pot definir com la manera en què s’estructuren els diferents elements d’un territori. Això inclou tan flux d’individus com la continuïtat i la connexió de les àrees d’interès. Una elevada connectivitat funcional millora l’eficiència i la coherència de la gestió territorial. Aquest estudi s’elaborarà seguint la metodologia desenvolupada per la Diputació de Girona per a la redacció d’estudis de connectivitat.

 

Energies renovables

 

→  Pla de Sostenibilitat Energètica de la Comarca de l’Alt Empordà   (↓)

Per tal d’assolir una societat més sostenible a la comarca es fa del tot necessari replantejar el model de consum, producció i distribució energètica. En conjunt, les comarques gironines tenen una elevada dependència energètica exterior, ja que només produeixen un 25% de l’energia que consumeixen. Aquesta dependència es veu accentuada durant els pics de consum a l’hivern i especialment a l’estiu. El desenvolupament econòmic i social de la comarca precisa d’una millora de les infrastructures energètiques, que hauria de ser molt més que un ampliació i millora de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. Per aquest motiu cal que es faci un plantejament de les necessitats d’energia actuals i futures, i sobretot com regular-les i satisfer-les aprofitant les oportunitats locals i reduir així l’elevada dependència energètica exterior i millorar la petjada ecològica de l’energia.

És en aquest context que un Pla Energètic de la comarca ha de permetre avaluar els principals sectors on intervenir i actuacions a realitzar per promoure les energies renovables i l’estalvi energètic. El Pla ha de delimitar les necessitats energètiques per sectors i àrees, explorar les possibilitats de la producció d’energia a partir de la producció local i descentralitzada d’energies renovables, i per afavorir la implantació de criteris d’edificació bioclimàtica per reduir la despesa, entre altres. Aquest esquema s’haurà d’adaptar necessàriament a les directrius del Pla de l’Energia de Catalunya que està revisant actualment la Generalitat de Catalunya.

El Pla, que es realitza en paral·lel a l´Agenda 21 comarcal, i està subvencionat per la Diputacio de Girona contindrà els següents apartats:

  1. Recopilació i integració de la informació existent sobre l’evolució dels consums i potències disponibles.
  2. Diagnosi.
  3. Programa d’actuacions 2005-2010

 

→ Estudi d´ordenació territorial dels Parcs eòlics a l´Alt Empordà 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i el CILMA van encarregar a l’ Institut Cerdà, la realització d’un estudi tècnic que servís de base perquè les institucions de l’Alt Empordà puguin proposar un model d’ordenació dels parcs eòlics a la comarca. Les tres institucions s’han constituït en una comissió encarregada de fer el seguiment de l’estudi i d’elaborar les conclusions d’acord amb els interessos de la comarca.

L´estudi d´ordenació territorial dels parcs eòlics a l´Alt Empordà es va fer públic el 16 de febrer de 2010 

 

Aigua

No hi ha actualment cap projecte o pla estratègic relacionat amb la gestió de l'aigua.

Podeu adreçar-vos al web de l'Agencia Catalana de l'Aigua per a conèixer els programes vigents en els quals trobareu accions de la comarcal de l'Alt Empordà

Programa de manteniment i conservació de lleres
Pla de sequera
Programa de seguiment i control

Educació ambiental

L'àrea de medi ambient està redactant la planificació dels objectius i accions d'educació ambiental de la comarca que tindran com a eix central el nou centre d'informació i edicació ambiental " El Triangle". A l'espera dels documents programàtic podeu trobar informació al Catàleg de serveis a l'apartait Centre d'informació i educació ambiental

Agenda 21

L´agenda 21 parteix de l´enfocament “pensa globalment i actua localment”, un projecte pel conjunt de la comarca, que ha de ser el punt de partida d´un procés de participació i diàleg entre el consell comarcal i el conjunt de la societat.

Més info al web del Consell comarcal de l'All Empordà.

Accés directe als documents del Pla d'acció per a la sostenibilitat a la comarca de l'Alt Empordà

Agricultura ecològica

-> Pla estratègic per al foment de l´agricultura ecològica a l´Alt Empordà (2013) (↓)

Adaptació al Canvi climàtic

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà aprova, al juliol de 2017, el Pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca. Aquest document descriu els impactes del canvi climàtic a la comarca i estableix propostes d'accions, tipificades en diferents línies estratègiques de treball, per a adaptar els diferents sectors de la comarca als canvis futurs.

Política de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar