Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA àrea de medi ambient
menu_button

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Presentació

imatge sant pere de rodesL'objectiu principal de l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és facilitar als ajuntaments l'assumpció de les seves competències respecte a la posada en marxa i funcionament dels serveis municipals. Els serveis oferts es relacionen amb els principals vectors ambientals com residus, energia, protecció dels animals i biodiversitat.
Com a objectius a mitjà i llarg termini, l'àrea s'encamina a oferir serveis relacionats amb la gestió dels residus, de l'energia i de l'aigua. Aquests vectors són de vital importància des del punt de vista ambiental, atès que són recursos limitats que utilitza l'activitat humana i que requereixen una gestió sostenible per la seva càrrega d'afectació cap al medi natural.

Val a dir que des del punt de vista competencial, que aquests tres vectors estan directament relacionats amb els serveis municipals bàsics per a la població.

Treballem en:

 • L'establiment d'una nova estratègia de recollida de residus que permeti assolir els objectius de reciclatge determinats per la legislació i incorpori estratègies supramunicipals per a facilitar els objectius.

 • La incorporació d'una nova línia de serveis de l'Agència de l'Energia relacionada amb el foment de les energies renovables..

 • Iniciar el treball per a incorporar serveis relacionats amb la gestió de l'aigua en l'àmbit supramunicipal. Aquesta temàtica s'inicia en el marc del Pla d'adaptació al canvi climàtic, atès que l'aigua com a recurs és un dels impactes més importants d'aquest fenòmen a la comarca.

 

De la gestió sostenible d'aquests vectors, en deriva un quart àmbit temàtic que és la protecció de l'entorn natural i la biodiversitat, inclosa l'adaptació de la població del territori als canvis de l'entorn. L'objectiu del treball de l'àrea en aquest àmbit és treballar i promoure projectes per a millorar i paliar la incidència dels serveis ( aigua, residus i energia) que afecten de manera directa o indirecta a l'entorn, per tal d'assolir una millora de la qualitat del medi natural que ens envolta.L'equip humà

L'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà esta integrada per un equip de 15 persones amb les formacions professionals idònies per a planificar i coordinar serveis municipals. La seva experiència i coneixement de la comarca són els punts forts de l'equip, a més de la seva metodologia de treball que busca una transversalitat constant en els diferents serveis. L'equip realitza formació continuada amb la voluntat de millorar i actualitzar els serveis en els que treballa.

 

NOM

SERVEIS

TITULACIONS

Helena Valent

tècnica de medi ambient

Cap de l'àrea de medi ambient

Coordinació i planificació serveis

 • Llicenciada en Biologia ( U.Paul Sabatier Toulouse).

 • Màster en gestió del Medi ambient ( UdG)

 • Postgrau en comunicació a l'administració local

 • Curs d'especialització en gestió del paisatge

 • Màster de Coaching en PNL i Directiu coach acreditat

Jordi Colomé

Tècnic industrial

Director tècnic del Centre de tractament de residus

 • Enginyeria industrial.
 • Cursos d'especialització en plantes de gestió de residus

Meritxell Frigola

Tècnica de medi ambient

Agència Comarcal de l'energia

 • Llicenciada en ciències Ambientals ( UdG)

 • Postgrau en gestió tècnica i jurídica del medi ambient

 • Màster en energies renovables

Vera Torres

Tècnica de medi ambient

Agència Comarcal de l'energia

 • Llicenciada en ciències ambientals (UdG)

 • Màster en gestió d'eficiència energètica (IL3-UB)
 • Màster en formació del professorat (UNIR)

Imma Burillo

Tècnica de medi ambient

Gestió de residus

 • Llicenciada en Biologia (UdG)

 • Cursos especialització en gestió de residus a l'administració

Marc Casanovas

Tècnic de medi ambient

Gestió de residus

 • Llicenciat en ciències ambientals

 • Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient
 • Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

Oscar Sagué Pla

Tècnic de medi ambient

Protecció dels animals i biodiversitat
 • Llicenciat en geografia
 •  

Marc Portella


Tècnic de medi ambient

Gestió de residus i comunicació ambiental
 • Llicenciat en ciències ambientals
 • Auditor intern de SGA en ISO:14001 

Alicia Herrera

Tècnica de protecció civil

Proteció civil
 • Llicenciada en Biologia
 • Cursos d'especialització en protecció civil
 • Màster en gestió del medi ambient.

Emma Guillamet

Inspectora ambiental

Gestió de deixalleries

Agricultura ecològica i producte local

 • Llicenciada en Biologia ( UB)

 • Postgrau en gestió tècnica i jurídica del medi ambient

Meritxell Ferrer

Administrativa

Control d'entrada i facturació del Centre de tractament de residus
 • Diplomada en ciències empresarials

 • Auditor intern en SGA segons ISO 14001:2004 i EMAS III

 • 14 anys d'experiència en l'àmbit de l'administració pública

Xavier Crespo

Administratiu

Seguiment de serveis.

Tràmits administratius.

 

Contractacions i subvencions

 • Administratiu

 • 14 anys d'experiència en l'administració pública

Maribel Muñoz

Educadora ambiental

Educadora ambiental

Assessora de compostatge casolà

 • Educadora ambiental amb diversos cursos d'especialització en compostatge casolà.

Alba Segura

Educadora ambiental

Educadora ambiental
Assessora compostatge casolà

 • Llicenciada en Biologia

Eduard Pons

Auxiliar administratiu

Auxiliar administratiu

Facturació i convenis

 •  

Valentí Guanter
Basculista

Control d'entrada al CTR

 •  Experiència en transport de mercaderies.

La missió

La nostra missió és ser un referent a la comarca per a la gestió, coordinació i administració de serveis municipals relacionats amb els vectors ambientals i amb la protecció de l'entorn. Per a assolir el nostre objectiu comptem amb un equip humà capacitat i amb criteris de presa de decisions basats en la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Els valors que seran presents als nostres serveis i ens hi ajudaran són:

 

- El lideratge per a iniciar projectes innovadors amb la implicació de la població.

- L'eficiència utilitzant com a base l'economia d'escala per a permetre la sostenibilitat econòmica i ambiental.

- La visió comarcal dels serveis per a anticipar-nos a les necessitats del territorii l'adaptació d'aquesta a les necessitats canviants i diverses dels municipis.

- La proximitat amb els usuaris dels serveis.

- la comunicació per a fer visibles les propostes impulsades de l'àrea i fer-ne partícipa la població per tal de conscienciar-la i implicar-la.

- Utilitzant estratègies basades en la sostenibilitat tenint en compte els recursos dels quals disposa la comarca.

Les xifres dels nostres serveis

Els resultats més destacables dels serveis que ha portat a terme l'Àrea de medi ambient del Consell Comarcal el darrer any tancat (2018) són:

RECOLLIDA DE RESIDUS

3.733,53 tones de paper i cartró recollits
2.494,94 tones d'envasos lleugers recollits
3.764,44 tones d'envasos de vidre recollits
2.415 contenidors en servei de recollida d epaper, vidre i envasos.
7 municipis amb recollida de fracció resta conjunta.

ABOCADOR COMARCAL

60.938,17 tones de residus municipals gestionades
3.519,68 tones de residus comercials i industrials assimilables
18.273 bales de residus de 1,5 tones cadascuna
13.093 m3 de lixiviats tractats
1.803.229 m3 de biogàs tractat
2.761.125 Kwh generats pel motor de cogeneració

COMPOSTATGE CASOLÀ

936 compostaires assessorats
servei de seguiment en 41 municipis
168 nous compostaires durant l'any

XARXA DE DEIXALLERIES

28 minideixalleries municipals adherides
1 deixalleria comarcal
24,18 tones de residus especials recollits i gestionats
72,55 tones de RAEEs recollits i gestionats
23 tones de pneumàtics.

AGÈNCIA COMARCAL
DE L'ENERGIA

Servei de comptabilitat energètica en 39 muncipis
765 pòlisses energètiques gestionades
2 PLans  municipals d'energia sostenible i clima redactats
39 subvencions tramitades
43 tramitacions de canvis de compatabilitat energètica.

PROTECCIÓ D'ANIMALS

106 animals recollits
30 animals retornats a propietari 
25 adopcions

EDUCACIÓ AMBIENTAL

63 escoles adherides al programa Repaper
12 visites escolars a l'Abocador comarcal i al CTR
16 visites al Centre de reproducció de tortugues de l'Albera
1 campanya de foment de recollid selectiva amb videos a les xarxes.


Vegeu la memòria complerta de 2018 i els webs de cada servei per a més informació.

Memòries anuals de l'àrea de medi ambient


En aquest apartat trobareu els documents de memoria anual tècnica dels serveis de  l'àrea que contenen el resum d'accions resultats i indicadors així com una valoració dels mateixos que permeti una millora continuada.Política de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar